Reklamacje i gwarancje

1. Reklamacjom podlegają jedynie towary objęte gwarancją producenta – gdy producent udzieli takiej gwarancji. ROBOD S.A. nie udziela gwarancji jako sprzedawca.
2. ROBOD S.A. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów Platformy B2B.
3. Sposób i termin realizacji uprawnienia z tytułu gwarancji określają dokumenty gwarancyjne producenta.
4. Jeżeli w otrzymanym towarze zostaną stwierdzone wady ukryte, przed odesłaniem tego towaru, należy skontaktować się z administratorem Platformy B2B, w celu ustalenia szczegółów oraz przesłać pisemne zgłoszenie reklamacji na adres ROBOD S.A.: Trakt św. Wojciecha 223/225, 80-017 Gdańsk./skan B2B@robod.pl w tytule ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
5. Reklamacji nie podlegają m.in.:
      a.towary, w których następuje naturalne zużycie - gdy reklamacja dotyczy takiego zużycia,
      b.towary posiadające wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (np. rozdarcia, przecięcia itp.) oraz powstałe z braku lub niewłaściwej konserwacji;
     c.towary ze względu na subiektywne odczucie o brak wygody lub komfortu kupionych towarów (m.in. obuwia, odzieży, rękawic, półmasek i masek itp.).
6. Reklamowany towar powinien być czysty, suchy i wywietrzony. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby ROBOD S.A.
8. Podczas informowania o decyzji odnośnie złożonej reklamacji, administrator Platformy B2B ustali sposób i miejsce odesłania towaru poreklamacyjnego. Koszty związane z niezasadną reklamacją ponosi Klient.