Nasze usługi

outsourcing  

 

 

 

 

 

 

 

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej.”
Henry Ford

 

Outsourcing (z ang. outside-resource-using), w dosłownym tłumaczeniu oznacza korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Polega on na przekazywaniu realizacji zadań, funkcji i procesów firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie np. BHP. 

 

W ramach umów outsourcingowych ROBOD S.A. przejmuje niektóre obowiązki pracodawcy związane z bezpieczeństwem pracy (dostawy śoi, logistyka, doradztwo), a Klient wykorzystuje swoje zasoby ludzkie i produkcyjne do wykonywania swoich podstawowych zadań.

W ramach usługi gwarantowane jest:

  • przeprowadzenie specjalistycznego audytu w zakresie wyposażenia pracowników w odzież roboczą i ochronną oraz środki ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy
  • stworzenie zaplecza logistycznego 
  • prowadzenie kartotek pracowniczych (opcjonalnie) 
  • planowanie wyposażenia w odzież do pracy i środki ochrony indywidualnej 
  • prowadzenie szczegółowej analizy i monitoring wydatków ponoszonych na sferę BHP

 

out_graf

 

Wiecej informacji:

e-mail: outsourcing@robod.pl

tel: +48 600 954 570